เขต
จังหวัด
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 กรุงเทพมหานคร 44 44 100.0000 78 76
1 นนทบุรี 65 39 60.0000 67 67
1 ปทุมธานี 75 75 100.0000 156 151
1 พระนครศรีอยุธยา 261 121 46.3602 337 324
1 อ่างทอง 91 59 64.8352 227 213
1 ลพบุรี 155 125 80.6452 435 413
1 สิงห์บุรี 54 54 100.0000 256 252
1 ชัยนาท 66 53 80.3030 176 175
1 สระบุรี 139 106 76.2590 293 285
2 ราชบุรี 130 124 95.3846 224 218
2 กาญจนบุรี 122 122 100.0000 334 329
2 สุพรรณบุรี 137 137 100.0000 351 351
2 นครปฐม 132 102 77.2727 182 180
2 สมุทรสาคร 50 50 100.0000 72 72
2 สมุทรสงคราม 45 45 100.0000 83 69
2 เพชรบุรี 116 114 98.2759 204 204
2 ประจวบคีรีขันธ์ 60 52 86.6667 106 106
3 สมุทรปราการ 62 34 54.8387 79 78
3 ชลบุรี 115 104 90.4348 275 232
3 ระยอง 72 65 90.2778 156 155
3 จันทบุรี 95 73 76.8421 211 183
3 ตราด 47 42 89.3617 78 75
3 ฉะเชิงเทรา 116 66 56.8966 142 137
3 ปราจีนบุรี 81 81 100.0000 386 386
3 นครนายก 51 51 100.0000 313 313
3 สระแก้ว 74 52 70.2703 2,500,073 73
4 บึงกาฬ 66 36 54.5455 98 98
4 หนองบัวลำภู 74 40 54.0541 46 47
4 ขอนแก่น 248 247 99.5968 334 334
4 อุดรธานี 195 129 66.1538 244 247
4 เลย 112 50 44.6429 82 83
4 หนองคาย 77 57 74.0260 129 128
4 มหาสารคาม 166 136 81.9277 242 242
4 ร้อยเอ็ด 241 108 44.8133 171 169
4 กาฬสินธุ์ 169 75 44.3787 118 118
4 สกลนคร 156 85 54.4872 130 7,500,119
4 นครพนม 123 77 62.6016 174 174
4 มุกดาหาร 66 65 98.4848 102 92
5 สงขลา 159 130 81.7610 480 2,500,475
5 สตูล 45 45 100.0000 248 248
5 ตรัง 109 109 100.0000 552 552
5 พัทลุง 81 81 100.0000 646 616
5 ปัตตานี 144 144 100.0000 381 381
5 ยะลา 72 72 100.0000 366 366
5 นราธิวาส 96 95 98.9583 212 212
6 เชียงใหม่ 255 199 78.0392 630 625
6 ลำพูน 64 64 100.0000 121 119
6 ลำปาง 125 74 59.2000 147 145
6 แพร่ 97 6 6.1856 9 9
6 น่าน 124 105 84.6774 382 380
6 พะเยา 85 40 47.0588 123 123
6 เชียงราย 155 128 82.5806 494 488
6 แม่ฮ่องสอน 56 32 57.1429 90 89
7 นครราชสีมา 361 359 99.4460 1,063 1,054
7 บุรีรัมย์ 236 228 96.6102 311 311
7 สุรินทร์ 199 148 74.3719 160 7,500,153
7 ศรีสะเกษ 257 234 91.0506 311 347
7 อุบลราชธานี 273 236 86.4469 311 311
7 ยโสธร 99 94 94.9495 119 118
7 ชัยภูมิ 155 155 100.0000 292 289
7 อำนาจเจริญ 70 52 74.2857 57 57
8 นครศรีธรรมราช 212 147 69.3396 818 2,500,514
8 กระบี่ 66 40 60.6061 249 239
8 พังงา 60 26 43.3333 170 170
8 ภูเก็ต 21 3 14.2857 12 12
8 สุราษฎร์ธานี 164 134 81.7073 259 259
8 ระนอง 37 25 67.5676 99 99
8 ชุมพร 87 21 24.1379 64 61
9 อุตรดิตถ์ 84 84 100.0000 114 2,497,908
9 นครสวรรค์ 162 152 93.8272 228 2,500,222
9 อุทัยธานี 87 73 83.9080 83 83
9 กำแพงเพชร 97 81 83.5052 345 343
9 ตาก 79 77 97.4684 388 381
9 สุโขทัย 107 107 100.0000 327 327
9 พิษณุโลก 116 96 82.7586 330 323
9 พิจิตร 111 43 38.7387 181 165
9 เพชรบูรณ์ 146 113 77.3973 292 4,815,757
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร