เขต
จังหวัด
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
งบประมาณที่ชุมชนขอ
งบประมาณที่คก.อำเภออนุมัติ
1 กรุงเทพมหานคร 44 44 100.0000 39.87 37.35
1 นนทบุรี 65 39 60.0000 46.35 68.84
1 ปทุมธานี 75 75 100.0000 111.82 109.32
1 พระนครศรีอยุธยา 261 135 51.7241 120.10 113.06
1 อ่างทอง 91 77 84.6154 87.80 81.70
1 ลพบุรี 155 133 85.8065 246.59 239.76
1 สิงห์บุรี 54 54 100.0000 82.83 79.44
1 ชัยนาท 66 53 80.3030 113.73 111.22
1 สระบุรี 139 114 82.0144 202.88 242.79
2 ราชบุรี 130 123 94.6154 199.76 197.47
2 กาญจนบุรี 122 122 100.0000 256.24 253.80
2 สุพรรณบุรี 137 137 100.0000 347.96 347.96
2 นครปฐม 132 119 90.1515 123.68 113.15
2 สมุทรสาคร 50 50 100.0000 30.97 30.97
2 สมุทรสงคราม 45 45 100.0000 39.25 30.45
2 เพชรบุรี 116 114 98.2759 238.99 234.24
2 ประจวบคีรีขันธ์ 60 52 86.6667 115.51 115.51
3 สมุทรปราการ 62 62 100.0000 76.45 66.66
3 ชลบุรี 115 108 93.9130 178.92 173.39
3 ระยอง 72 67 93.0556 144.89 144.89
3 จันทบุรี 95 93 97.8947 183.41 171.52
3 ตราด 47 42 89.3617 66.91 63.11
3 ฉะเชิงเทรา 116 77 66.3793 172.04 159.56
3 ปราจีนบุรี 81 81 100.0000 186.32 186.32
3 นครนายก 51 51 100.0000 86.93 86.93
3 สระแก้ว 74 69 93.2432 169.93 167.43
4 บึงกาฬ 66 46 69.6970 105.73 108.23
4 หนองบัวลำภู 74 74 100.0000 185.00 185.00
4 ขอนแก่น 248 247 99.5968 588.97 589.02
4 อุดรธานี 195 164 84.1026 346.46 357.21
4 เลย 112 70 62.5000 170.01 185.04
4 หนองคาย 77 58 75.3247 141.87 141.87
4 มหาสารคาม 166 164 98.7952 427.46 394.96
4 ร้อยเอ็ด 241 133 55.1867 348.46 341.21
4 กาฬสินธุ์ 169 84 49.7041 202.50 165.00
4 สกลนคร 156 115 73.7179 284.97 372.47
4 นครพนม 123 123 100.0000 307.50 305.00
4 มุกดาหาร 66 65 98.4848 162.45 162.45
5 สงขลา 159 134 84.2767 331.74 349.14
5 สตูล 45 45 100.0000 105.54 105.54
5 ตรัง 109 109 100.0000 261.97 261.06
5 พัทลุง 81 81 100.0000 189.57 184.43
5 ปัตตานี 144 144 100.0000 380.23 377.38
5 ยะลา 72 72 100.0000 179.72 179.72
5 นราธิวาส 96 96 100.0000 239.98 237.48
6 เชียงใหม่ 255 208 81.5686 442.82 393.93
6 ลำพูน 64 64 100.0000 135.10 132.25
6 ลำปาง 125 74 59.2000 159.80 158.17
6 แพร่ 97 6 6.1856 3.24 3.24
6 น่าน 124 123 99.1935 260.89 256.22
6 พะเยา 85 72 84.7059 170.07 170.07
6 เชียงราย 155 128 82.5806 319.03 311.53
6 แม่ฮ่องสอน 56 45 80.3571 79.12 76.30
7 นครราชสีมา 361 360 99.7230 869.09 784.84
7 บุรีรัมย์ 236 229 97.0339 571.34 566.59
7 สุรินทร์ 199 158 79.3970 412.50 382.50
7 ศรีสะเกษ 257 238 92.6070 547.50 614.62
7 อุบลราชธานี 273 270 98.9011 672.67 670.17
7 ยโสธร 99 94 94.9495 227.59 227.59
7 ชัยภูมิ 155 155 100.0000 379.79 331.63
7 อำนาจเจริญ 70 52 74.2857 105.00 127.50
8 นครศรีธรรมราช 212 170 80.1887 382.08 342.99
8 กระบี่ 66 50 75.7576 108.77 102.24
8 พังงา 60 47 78.3333 110.27 108.10
8 ภูเก็ต 21 3 14.2857 3.42 3.42
8 สุราษฎร์ธานี 164 156 95.1220 387.36 375.01
8 ระนอง 37 37 100.0000 78.00 78.00
8 ชุมพร 87 42 48.2759 123.39 93.39
9 อุตรดิตถ์ 84 84 100.0000 187.43 187.24
9 นครสวรรค์ 162 152 93.8272 358.79 352.60
9 อุทัยธานี 87 73 83.9080 181.88 181.88
9 กำแพงเพชร 97 83 85.5670 195.93 207.23
9 ตาก 79 78 98.7342 173.55 168.37
9 สุโขทัย 107 107 100.0000 228.00 228.00
9 พิษณุโลก 116 111 95.6897 235.74 233.02
9 พิจิตร 111 65 58.5586 148.03 128.66
9 เพชรบูรณ์ 146 126 86.3014 292.89 268.70
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร